• Pracownia Projektowa PONTIFEX swoje działanie rozpoczęła w lipcu 2012 roku. Od chwili powstania, główny obszar działalności skupiony jest wokół projektowania wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich towarzyszących infrastrukturze drogowej i kolejowej, m. in: Image 01

  • mostów;
  • wiaduktów;
  • kładek;
  • estakad;
  • przepustów;
  • konstrukcji oporowych;
  • przejść dla zwierząt;
  • ekranów akustycznych.  Pracownia świadczy profesjonalne usługi projektowe, opracowując dokumentacje techniczne w różnych stadiach procesu projektowego.

  Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach projektowych i firmach wykonawczych (posiadane uprawnienia budowlane) pozwala na profesjonalną i szybką realizację powierzonych zadań.

  Z chwilą rozpoczęcia działalności firma prowadzi ciągłą współpracę z innymi biurami projektowymi i firmami wykonawczymi branży drogowo-mostowej oraz branż pokrewnych (branża energetyczna, wod-kan, teletechniczna). W ramach konsultacji, badań, opinii i ekspertyz współpracujemy z doświadczonymi pracownikami uczelni technicznych (Politechnika Krakowska).

  Podczas opracowywania dokumentacji wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie inżynierskie, aktualną wiedzę techniczą oraz autorskie algorytmy obliczeniowe. Całość umożliwia sprawne, bezpieczne i ekonomiczne projektowanie obiektów inżynierskich.

 • Pracownia wykonuje kompleksowe, wielobranżowe opracowania w różnych stadiach procesu projektowego:

  • koncepcje programowe;
  • projekty budowlane;
  • projekty wykonawcze;
  • materiały przetargowe;
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • karty informacyjne przedsięwzięcia;
  • operaty wodnoprawne;
  • przeglądy okresowe oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektów inżynierskich.

  Współpracujemy z firmami wykonawczymi przy przetargach opartych na systemie "zaprojektuj i wybuduj" oraz opracowując rozwiązania zamienne i uzupełniające na potrzeby budowy. Świadczymy usługi konsultingowe z zakresu optymalizacji rozwiązań w dokumentacjach projektowych.


  W imieniu Inwestorów uzyskujemy wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne:

  • o ustaleniu inwestycji celu publicznego;
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zgody na wycinki drzew i krzewów;
  • decyzje środowiskowe;
  • pozwolenia wodnoprawne;
  • pozwolenia na budowę;
  • zgody na realizację inwestycji drogowej.
  • .

 • Firma zaprasza do współpracy biura projektowe, firmy wykonawcze, instytucje i inwestorów sektora publicznego i prywatnego, których działalność powiązana jest z budownictwem mostowym, komunikacyjnym oraz budownictwem związanym z ochroną środowiska.


  Dane kontaktowe:
  Pracownia Projektowa PONTIFEX Adrian Kaczorek
  39-200 Dębica, ul. Fredry 27/38
  Biuro/adres do korespondencji:
  Mała Wieś 306, 32-002 Węgrzce Wielkie
  tel. kom.: +48 504 493 695
  email: kontakt@pontifex.com.pl
  NIP: 872-214-69-29
  REGON: 180864117